19006172

BHYT của đối tượng bảo trợ xã hội có giá trị từ khi nào?

BHYT của đối tượng bảo trợ xã hội có giá trị từ khi nào?

Em đang có thắc mắc như sau: Con tôi thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, tôi có nghe nói cháu sẽ được nhà nước cấp thẻ và cho mức hưởng là 100% chi phí đúng không? Vậy trường hợp được cấp thì thẻ đó có giá trị sử dụng từ khi nào? Mong hướng dẫn trả lời giúp tôi, xin cảm ơn.BHYT của đối tượng bảo trợ xã hội

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, cấp thẻ BHYT cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng

Căn cứ theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

8. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.”

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp con bạn thuộc đối tượng người nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tham gia BHYT sẽ do ngân sách nhà nước đóng, được cấp thẻ BHYT miễn phí.và sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong trường hợp đi đúng tuyến.

Thứ hai, BHYT của đối tượng bảo trợ xã hội có giá trị từ khi nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 73 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

“73. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

2. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT (trừ đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi), thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

2.1. Đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Điểm 4.1, 4.1a, 4.2 Khoản 4 Điều 17: thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT, trừ một số đối tượng thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

a) Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

b) Đối với đối tượng quy định tại Điểm 3.5 khoản 3 Điều 17:

– Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30/9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

– Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

c) Đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng tham gia BHYT thuộc người nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng thì thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện

Trên đây là bài viết về vấn đề BHYT của đối tượng bảo trợ xã hội có giá trị từ khi nào?

Nếu còn vướng mắc về vấn đề bảo hiểm y tế bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn trực tuyến 24: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Quy định mới về thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế

Người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng có được BHYT chi trả 100%?

Trả lời

mặt nạ đất sét