19006172

BHYT của sinh viên sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

BHYT của sinh viên sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Em có BHYT của sinh viên ở bệnh viện Châm cứu Trung ương thì em được thanh toán với những chi phí gì thế ạ? Em có được hưởng quyền lợi ở bệnh viện Da liễu Trung ương không ạ? Nếu em đã đóng BHYT được đủ 5 năm liên tục rồi thì có được thêm gì không? Nếu em đi làm cho 1 công ty và có ký hợp đồng thì em có phải đóng bảo hiểm ở đó không?BHYT của sinh viên

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về BHYT của sinh viên sẽ được hưởng những quyền lợi gì đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thẻ BHYT của sinh viên được thanh toán những chi phí gì?

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 và Khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, BHYT của sinh viên sẽ được BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT. Ngoài ra, nếu nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc cơ sở y tế tuyến huyện thì vẫn được hưởng 80% chi phí BHYT như đúng tuyến nếu khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến xã, huyện trong địa bàn tỉnh.

Thứ hai, khám chữa bệnh ở bệnh viện Da liễu trung ương

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của bạn là bênh viện Châm cứu trung ương. Mà bạn muốn đi khám bệnh là bệnh viện Da liễu trung ương là bệnh viện tuyến trung ương. Nên đây được coi là đi khám chữa bệnh trái tuyến.

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2014,

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;”

Theo quy định trên, khi bạn đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Da liễu trung ương thì sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị trong phạm vi chi trả của BHYT, tương đương với 32% viện phí thực tế nếu bạn phải điều trị nội trú. Ngược lại, nếu chỉ đi khám bệnh thông thường hoặc điều trị ngoại trú thì bạn sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí.

Thứ ba, quyền lợi khi tham gia từ đủ 5 năm liên tục

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, 

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Như vậy, đối với BHYT của sinh viên đã tham gia liên tục từ 5 năm trở lên sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu trong cùng năm đó, số tiền đã cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (không kể trường hợp cấp cứu và trái tuyến)

Thứ tư, mua BHYT theo doanh nghiệp khi đi làm ở công ty

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2014,

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

BHYT của sinh viên

Theo trên, khi thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì sẽ phải đóng BHYT theo đối tượng có số thứ tự trước theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014.

Mà thứ tự các đối tượng tham gia BHYT của bạn được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên.”

Như vậy, khi đi làm tại một công ty và có ký hợp đồng thì bạn buộc phải tham gia BHYT theo công ty và đóng bảo hiểm ở đó.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về BHYT của sinh viên sẽ được hưởng những quyền lợi gì; Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Mức đóng hàng tháng và mức tiền lương tối đa tháng đóng bảo hiểm y tế

luatannam