19006172

Bình quân tiền lương dựa theo mức lương cơ sở ở thời điểm nào?

Bình quân tiền lương dựa theo mức lương cơ sở ở thời điểm nào?

Tôi là viên chức đóng BHXH từ năm 2006 nay vì có bệnh nên nghỉ việc và muốn nhận tiền 1 lần. Tôi nghỉ tháng 11/2019 và sẽ rút tiền 1 lần vào tháng 4/2021. Xin hỏi khi tính bình quân tiền lương thì tôi dựa theo mức lương cơ sở của năm 2018 hay là 2019?Theo mức lương cơ sởTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề mức hưởng BHXH một lần khi đóng bảo hiểm xã hội được 6 tháng; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Về xác định mức bình quân tiền lương:

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định:    

Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

c) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

96 tháng

d) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

120 tháng


Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Do đó, theo thông tin mà bạn cho biết, bạn là viên chức đóng BHXH từ năm 2006 nay vì có bệnh nên nghỉ việc và muốn nhận tiền 1 lần. Bạn nghỉ tháng 11/2019 và sẽ rút tiền 1 lần vào tháng 1/2021. Vậy nên khi tính bình quân tiền lương của bạn sẽ dựa theo mức lương cơ sở của năm 2021 là thời điểm tính mức bình quân lương hưởng chế độ.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội:

“1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Theo mức lương cơ sở

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trong đó, mức điều chỉnh tin lương đã đóng bảo him xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Kết luận:

Bạn là viên chức đóng BHXH từ năm 2006 và nghỉ tháng 11/2019 và sẽ rút tiền 1 lần vào tháng 4/2021. Vậy nên khi tính bình quân tiền lương của bạn sẽ dựa theo mức lương cơ sở của năm 2021 là thời điểm tính mức bình quân lương hưởng chế độ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin thêm tại bài viết:

Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần

Thời gian nộp hồ sơ và thời gian giải quyết BHXH một lần

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc về bảo hiểm một lần; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam