19006172

Bình quân tiền lương hưởng chế độ thai sản gồm các khoản nào?

Bình quân tiền lương hưởng chế độ thai sản gồm các khoản nào?

Tôi cần tư vấn như sau! Tôi được biết mức trợ cấp thai sản bằng bình quân tiền lương tháng. Vậy tính lương bình quân bao gồm các khoản nào? Có bao gồm Phụ cấp trách nhiệm hay không?Bình quân tiền lươngTư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về bình quân tiền lương hưởng chế độ thai sản;  Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được hướng dẫn cụ thể tại Điều 6 Quyết định 595/QĐ- BHXH như sau:

– Nếu là tiền lương do Nhà nước quy định

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

– Nếu là tiền lương do đơn vị quyết định

+) Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Bình quân tiền lương

 

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

+) Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương nêu trên và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, đối với người hưởng lương do đơn vị quyết định thì phụ cấp trách nhiệm cũng là 01 trong những khoản đóng BHXH bắt buộc và khi đó sẽ được tính làm cơ sở hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết:

Mức hưởng chế độ thai sản đối với nhân viên trường tiểu học

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh

Nếu còn vướng mắc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam