19006172

Các chế độ cho thân nhân người bị tai nạn lao động chết

Các chế độ cho thân nhân người bị tai nạn lao động chết

Cho em hỏi: Các chế độ cho thân nhân người bị tai nạn lao động chết. Chồng em đang làm việc ở công trường xây dựng vừa rồi trong khi đang làm việc thì bị rơi vật liệu xây dựng nên phải đi cấp cứu và bị chết sau khi đến bệnh viện. Vậy cho em hỏi gia đình em sẽ được nhận những chế độ gì của công ty và bên bảo hiểm xã hội khi bị chết do tai nạn lao động. Em xin cảm ơn ạ. người bị tai nạn lao động chếtTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về vấn đề: Các chế độ cho thân nhân người bị tai nạn lao động chết; chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất; Các chế độ cho thân nhân người bị tai nạn lao động chết

Căn cứ tại điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với trường hợp chồng bạn bị tai nạn lao động chết gồm những trách nhiệm sau:

+ Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động. 

+ Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động cụ thể là 

– Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế.

– Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;

Thứ hai; chế độ tử tuất của cơ quan bảo hiểm xã hội

Căn cứ điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì:

“Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;”

Theo đó; cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả trợ trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng mà chồng bạn chết. Mức lương cơ sở hiện tại theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng tương đương 53.640.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

+ Trợ cấp mai táng phí

Căn cứ Điều 66  Luật Bảo hiểm xã hội 2014  quy định:

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Theo đó; chồng bạn chết do tai nạn lao động khi đang làm việc, do đó; người lo mai táng được trợ cấp một lần bằng 10 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện tại theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng tương đương người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng.

+ Trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 67  Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;”

Theo đó; chồng bạn chết do tai nạn lao động nếu thân nhân nếu đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

người bị tai nạn lao động chết

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.”

Do đó, mức trợ cấp tuất hàng tháng nếu có thân nhân đủ điều kiện là:

+) 50% mức lương cơ sở; hoặc

+) 70% mức lương cơ sở đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

Còn trong trường hợp thân nhân gia đình bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc đủ điều kiện nhưng muốn nhận một lần và đáp ứng quy định của luật thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Trường hợp này, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: 

Điều kiện thân nhân được nhận trợ cấp tuất một lần?

Có thể nhận tuất một lần khi đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng?

Mọi thắc mắc liên quan đến: Các chế độ cho thân nhân người bị tai nạn lao động chết; Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp về: Các chế độ cho thân nhân người bị tai nạn lao động chết.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam