19006172

Các chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm được 9 tháng

Các chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm được 9 tháng

Cho em hỏi nếu người lao động đóng Bảo hiểm được 9 tháng thì khi nghỉ việc thì được hưởng bảo hiểm như thế nào? Và có được hưởng chế độ thai sản không khi đã nghỉ việc không?Đóng bảo hiểm được 9 thángTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho  Tổng đài tư vấn. Về các chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm được 9 tháng; chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp thất nghiệp khi Đóng bảo hiểm được 9 tháng

Căn cứ Khoản 2 Điều 49 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;”

Đối chiếu quy định nêu trên, bạn mới đóng được 9 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc.

Thứ hai, về bảo hiểm xã hội một lần khi Đóng bảo hiểm được 9 tháng

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, bạn đóng bảo hiểm được 9 tháng thì sau 01 năm nghỉ việc và không đóng lại BHXH thì bạn có thể đề nghị nhận BHXH một lần. Số tiền bạn được tính bằng 22% của các mức tiền lương trong 09 tháng mà đã đóng BHXH.

Đóng bảo hiểm được 9 tháng

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về chế độ thai sản khi Đóng bảo hiểm được 9 tháng

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

Như vậy, dù bạn đã nghỉ việc ở công ty trước khi sinh nhưng đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản. Khi đó, bạn vui lòng tham khảo bài viết Mức hưởng của chế độ thai sản cho lao động nữ khi sinh con để xác định mức hưởng của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Nơi tiếp nhận hồ sơ và thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nếu còn vướng mắc về Các chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm được 9 tháng bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam