19006172

Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Cho tôi hỏi quy định mới nhất hiện nay những đối tượng nào được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế thế ạ? Đối tượng nào trong số đó có mức hưởng thấp nhất? Đã được hưởng 100% thì có được quyền lợi bảo hiểm 5 năm liên tục nữa không? Những trường hợp nào được hỗ trợ chi phí khi đi cấp cứu? Mong anh chị tư vấn giúp tôi! Xin cảm ơn!


Ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Tổng đài tư vấn xin trả lời câu hỏi đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế của bạn như sau:

Thứ nhất, về các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

–  Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

– Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Cựu chiến binh;

– Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc;

– Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

– Trẻ em dưới 6 tuổi;

– Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

– Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

– Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ thân nhân của liệt sĩ;

– Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thut đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đi với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an

– Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng;

– Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;

– Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Cấp thẻ BHYT cho nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp năm 2020

Thứ hai, về đối tượng có mức hưởng BHYT thấp nhất

Hiện nay, với những người được ngân sách Nhà nước đóng thì mức hưởng BHYT thấp nhất khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến là 80%. Theo Công văn 4996/BHXH-CSYT thì các đối tượng đó bao gồm:

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước;

– Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước;

– Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

– Thân nhân của quân nhân;

– Thân nhân của công an;

– Thân nhân của người làm công tác cơ yếu;

– Người đã hiến bộ phận cơ thể người;

– Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;

– Người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm: người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình; người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên ở gia đình; người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về vấn đề hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Như vậy, 01 trong các điều kiện để được quyền lợi BHYT 5 năm liên tục là phải có số tiền đồng chi trả khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến bằng 6 tháng lương cơ sở. Mà người hưởng 100% thì sẽ không phải đồng chi trả với bảo hiểm. Dẫn tới họ cũng không được nhận quyền lợi của BHYT 5 năm liên tục.

Thứ tư, về các trường hợp được hỗ trợ chi phí vận chuyển

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì các trường hợp được quỹ bảo hiểm hỗ trợ chi phí vận chuyển bao gồm:

– Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Cựu chiến binh.

– Trẻ em dưới 6 tuổi.

– Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; 

– Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Trên đây là bài viết về vấn đề các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Chi phí vận chuyển khi có giấy chuyển tuyến bệnh viện

Nếu còn vướng mắc bạn về vấn đề đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Khám chữa bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế?

luatannam