19006172

Các ký hiệu gồm chữ cái và số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa gì?

Các ký hiệu gồm chữ cái và số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa gì?

Tôi thấy mỗi thẻ BHYT đều có 1 phần ô vuông bên trong có ký hiệu bằng chữ và số. Vậy các ký hiệu gồm chữ cái và số đó ghi trên thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa gì? Dòng chữ thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ BHYT có nghĩa là gì? Mức quyền lợi của 5 năm liên tục có gì khác không? Bây giờ trên thẻ chỉ ghi ngày bắt đầu có giá trị sử dụng thì có đúng không? 


Các ký hiệu gồm chữ cái và số

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin được trả lời như sau:

Thứ nhất, ý nghĩa của chữ cái và số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 04 ô.

XXXXXXXXXXXXXXX

1. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.

2. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT (theo mã tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ ngày 06/8/2009 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số danh mục hành chính mới). Riêng mã của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98.

4. Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội”

Như vậy, mỗi một ký hiệu trên thẻ BHYT đều mang một ý nghĩa riêng. Nó xác định đối tượng tham gia BHYT, mức hưởng BHYT; mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và số định danh của người tham gia BHYT. Nhìn vào thẻ BHYT người ta có thể xác định đối tượng tham gia BHYT và mức hưởng của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Thẻ BHYT mang mã số 5 có gì đặc biệt so với mã 1 và mã 2?

Thứ hai, ý nghĩa của dòng chữ đủ 5 năm liên tục và quyền lợi được hưởng

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH có quy định:

“Điều 3. Thông tin in trên phôi thẻ BHYT khi phát hành cho người sử dụng gồm:

1. Tiêu thức quản lý người tham gia BHYT

1.9. Thời điểm đủ 05 năm liên tục: ghi từ ngày …./…./….. tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục, cụ thể:

a) Trường hợp người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT hoặc thời gian tham gia liên tục chưa đủ 05 năm thì để trống (không ghi tiêu thức này).

b) Trường hợp đã tham gia liên tục từ đủ 05 năm trở lên thì ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục như sau:

– Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015.

– Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.”

Các ký hiệu gồm chữ cái và số

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Bên cạnh đó, căn cứ vào Khoản 5 Điều 12 và Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/QĐ-CP quy định:

“Điều 12. Thẻ bảo hiểm y tế

Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.”

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Như vậy, dòng chữ ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa xác nhận thời gian bạn tham gia BHYT sẽ được tính hưởng một số quyền lợi về BHYT. Cụ thể, nếu tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến bạn sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ ba, về thẻ BHYT chỉ ghi ngày có giá trị sử dụng

Căn cứ vào Công văn số 3340/BHXH-ST quy định như sau:

“2. Về mẫu, mã thẻ BHYT

– Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:

Ví dụ: thẻ trước đây in “Số:DT2010118000001”, nay được in là “Mã số:

DT

2

01

0118000001

– Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/…..

– Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

3. Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại”.

Như vậy, theo quy định trên thì trên thẻ BHYT chỉ ghi thời gian thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng và không ghi ngày hết hạn sử dụng. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Làm thế nào để biết khi nào thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Các ký hiệu gồm chữ cái và số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa gì. 

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

->Chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế như thế nào?