19006172

Các trường hợp tạm dừng hưởng luơng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Các trường hợp tạm dừng hưởng luơng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Tổng đài tư vấn cho em hỏi cụ thể hiện nay pháp luật quy định những trường hợp nào sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ạ?Tư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn: Có được rút BHXH 1 lần và BHTN ngay sau khi nghỉ việc, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, các trường hợp tạm dừng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bao gồm:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Toà án tuyên bố là mất tích;

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật“.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, có 3 trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Trường hợp thứ nhất: Xuất nhập cảnh trái phép

Theo Điều 274 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì: Hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép là hành vi xuất, nhập cảnh mà không có các giấy tờ theo quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh như không có hộ chiếu, visa hoặc có nhưng không thị thực. Trường hợp sử dụng giấy tờ giả để xuất, nhập cảnh sẽ cấu thành thêm tội độc lập là sử dụng giấy tờ giả.

Trong trường hợp này, chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội đã có hành vi vi pháp luật Việt Nam về hình sự nên sẽ tạm dừng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Nếu người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú thì sẽ được tiếp tục hưởng lương hưu và trợ cấp.

Trường hợp thứ hai: Bị Tòa án tuyên bố là mất tích

Khoản 1, Điều 78 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về tuyên bố một người mất tích:

1. Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng“.

Theo đó, khi Tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích, tạm thời tư cách chủ thể của người bị tuyên bố mất tích bị dừng lại. Tuy nhiên quyết định này không làm chấm dứt tư cách chủ thể của họ, nên người bị Tòa án tuyên bố mất tích thuộc trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

Theo Khoản 1 Điều 23 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

“1. Người bị dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị Tòa án tuyên bố là mất tích, sau đó được Tòa án hủy quyết định tuyên bố là mất tích thì được tiếp tục hưởng và được nhận tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi”.

Như vây, người này quay về và Tòa rán ra quyết định hủy quyết định tuyên bố mất tích thì sẽ được hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

 

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trường hợp thứ ba: Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

“3.Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng; trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do“.

Như vậy, các căn cứ xác định việc hưởng bao hiểm xã hội không đúng pháp luật sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và được ghi rõ trong văn bản thông báo.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu với người xuất cảnh trái phép

Có được nhận lại tiền lương hưu cho thời gian tạm dừng hưởng?

Trên đây là quy định của pháp luật về: Các trường hợp tạm dừng hưởng luơng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam