19006172

Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Xin chào tổng đài tư vấn. Tháng 11/2018, tôi sẽ nghỉ việc tại công ty hiện tại. Trong quá trình tham gia đóng BHXH của tôi từ 9/2012 – 7/2017, công ty cũ đăng kí đóng bảo hiểm tại cơ quan BHXH Quận 1. Khi tôi chuyển việc sang công ty mới và được công ty đăng kí đóng BH tại BHXH Huyện Củ Chi. Vậy xin cho tôi được hỏi:

Thứ nhất, tôi cần chuẩn bị những hồ sơ và làm những thủ tục gì để nhận BHXH 1 lần?
Thứ hai, thời gian trong bao lâu tôi sẽ được nhận BHXH 1 lần?
Thứ ba, tôi có thể đăng kí nhận BHXH tại Quận 1 được hay không? Vì hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Quận 1.
Thứ tư, nếu không tôi có thể làm hồ sơ xin chuyển thông tin đến BHXH Quận 1 để đăng kí nhận BHXH 1 lần tại Quận 1 được hay không?
Xin cám ơn!Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Đối với vấn đề: Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

1. Về Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1. Trách nhiệm của Bộ phận TN-Trả KQ

1.2. Tiếp nhận hồ sơ do đơn vị SDLĐ, Ủy ban nhân dân cấp xã, người lao động và thân nhân nộp với thành phần hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:

1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH; Điều 4, khoản 4 Điều 13, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP; khoản 1, 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.

a1) S BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ, bạn cần xuất trình chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước (bản chính) và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú.

  • Cơ quan giải quyết: cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động có đăng kí thường trú hoặc có giấy tờ tạm trú là sổ tạm trú.
  • Thời điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ: tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP: sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

2. Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.\

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định về thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Theo quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 05 ngày, kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan này sẽ có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

3. Cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú (trong trường hợp BHXH tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng BHXH một lần). Nơi cư trú được hiểu là nơi bạn có đăng kí thường trú hoặc có sổ tạm trú.

Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900.6172

4.  Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ

Bạn không thể làm hồ sơ đề nghị chuyển thông tin của cơ quan BHXH huyện Củ Chi đến cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 1 để nhận bảo hiểm xã hội một lần tại Quận 1. Bởi vì thông tin và quá trình đóng bảo hiểm xã hội của bạn được quản lí độc lập và trách nhiệm quản lí thuộc về cơ quan bảo hiểm xã hội khác nhau.

Do đó, nơi tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội là cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú. Nếu như bạn có đăng kí thường trú hoặ có giấy tờ tạm trú tại Quận 1 thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Quận 1 để được hưởng chế độ này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn

Điều kiện để hưởng tiền trợ cấp một lần đối với lao động nữ

Nếu còn vấn đề thắc mắc về vấn đề: Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam