19006172

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ?

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ?

Em chào anh/chị. Em có tham gia BHXH được 4 tháng mức lương em nhận tháng cuối cùng là 4.250.000 đồng. Hiện tại em muốn rút tiền BHXH 1 lần. Theo cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ, em có thể nhận được bao nhiêu? Em có thể nộp hồ sơ đến đâu ạ?bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho  Tổng đài tư vấn . Với câu hỏi cách tính bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ:

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm được xác định như sau:

“c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy:

Theo quy định trên, trường hợp của bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 4 tháng thì bạn vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng cụ thể = 22% x (tiền lương tháng đóng BHXH thứ nhất +…+ tiền lương tháng đóng BHXH thứ 4). 

Tuy nhiên, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, nơi nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH

1.2. BHXH huyện 1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.“

Bên cạnh đó, Quyết định 777/QĐ-BHXH quy định về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

4.7 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Theo quy định nêu trên; người tham gia BHXH nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) tại nơi cư trú; nghĩa là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi có giấy tờ tạm trú. 

bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Cách tính bình quân tiền lương tháng để hưởng trợ cấp một lần

Trên đây là tư vấn về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ. Nếu còn vấn đề thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần khi có tháng lẻ. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam