19006172

Cách tính lương bình quân cho người về hưu do tinh giảm biên chế

Cách tính lương bình quân cho người về hưu do tinh giảm biên chế

Hiện tại tôi 57 tuổi 5 tháng, là lao động nam đang công tác tại cơ quan nhà nước. Tôi đã tham gia BHXH được 39 năm 4 tháng. Nay cơ quan tôi đang thực hiện chính sách tinh giảm biên chế Nghị định 108. Về các khoản được hưởng theo Nghị định tôi biết rồi, chỉ xin hỏi cách tính lương bình quân có như cách tính đúng thời hạn nghỉ hưu không?Cách tính lương bình quân cho người về hưuTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về cách tính lương bình quân cho người về hưu do giảm biên chế; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Bạn là đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và năm nay bạn đã đủ 57 tuổi 5 tháng nên bạn sẽ được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP … như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.”

Theo đó, bạn nghỉ hưu ở ngoài tuổi 57, có thời gian tham gia BHXH hơn 39 năm, bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Bên cạnh đó, Điểm a Khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;”

Cách tính lương bình quân cho người về hưu

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, bạn có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và nay bạn nghỉ hưu do giảm biên chế thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cách tính lương bình quân cho người về hưu do tinh giảm biên chế. Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau:

Thời điểm hưởng lương hưu cho người lao động

Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu hiện nay

Nếu còn vướng mắc về Cách tính lương bình quân cho người về hưu do tinh giảm biên chế; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam