19006172

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu từ ngày 1/5/2021

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu từ ngày 1/5/2021

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021. Mẹ tôi nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021 thì được tính lương hưu như thế nào vì mẹ tôi làm việc vào năm 1993?Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Về vấn đề: Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về tỉ lệ hưởng lương hưu

Căn cứ Khoản 1 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.”

Theo đó, tỉ lệ hưởng lương hưu của mẹ bạn được tính như sau:

+) 15 năm đầu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương

+) Từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm được hưởng thêm 2% và tỉ lệ hưởng tối đa bằng 75%.

Như vậy, bạn có thể căn cứ vào quy định trên để tính tỷ lệ hưởng lương hưu của mẹ bạn. Do bạn không cung cấp thông tin về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của mẹ nên chúng tôi không thể tính chính xác.

Thứ hai, về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội thì:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội thì:

“1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, mẹ bạn làm việc trước năm 1995 nên tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Bên cạnh đó, tiền lương đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của mẹ bạn được tính dựa trên mức lương cơ sở tại thời điểm nghỉ hưu, tức là tại thời điểm ngày 01/5/2021.

Mặt khác căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì:

“2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.”

Theo đó, do mẹ bạn nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021 nên mức bình quân tiền lương của mẹ bạn sẽ được tính trên mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. 

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy, do mẹ bạn nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021, tiền lương hưu hàng tháng của mẹ bạn được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu nhân bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết Cách tính mức hưởng lương hưu cho cán bộ nhà nước theo luật mới

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc về: Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu từ ngày 01/05/2021, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam