19006172

Cách tính lương hưu khi có 20 năm tham gia bảo hiểm bắt buộc

Cách tính lương hưu khi có 20 năm tham gia bảo hiểm bắt buộc

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về cách tính lương hưu khi có 20 năm tham gia bảo hiểm bắt buộc. Tôi là lao động nam hiện 55 tuổi và đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 20 năm khi làm tại Nhà nước từ năm 1990. Năm 2010 tôi xin nghỉ việc để tự kinh doanh và có tham gia bảo hiểm tự nguyện đến nay là 7 năm. Cho hỏi hiện bây giờ tôi muốn đi giám định sức khỏe để hưởng lương hưu sớm có được không? Khi đó, mức hưởng lương hưu của tôi sẽ được tính như thế nào? Xin cảm ơn.20 năm tham gia bảo hiểm bắt buộcTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Trường hợp của bạn về: Cách tính lương hưu khi có 20 năm tham gia bảo hiểm bắt buộc; chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 71 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này;”

Như vậy, trong trường hợp của bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc đủ từ 20 năm nên điều kiện, mức hưởng lương hưu của bạn được thực hiện theo chính sách bảo hiểm bắt buộc.

Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì:

Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

Như vậy, điều kiện hưởng chế độ hưu trí đó là đối với lao động nam có đủ 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội trở lên, năm 2021 đủ từ 55 tuổi 3 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Theo đó, trường hợp của bạn, bạn cần chờ đến khi đủ 55 tuổi 3 tháng và đi giám định y khoa; nếu có kết luận rằng bạn bị suy giảm 61% khả năng lao động thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Về mức hưởng lương hưu

Căn cứ khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Theo thông tin bạn cung cấp bạn có thời gian tham gia bảo hiểm là 27 năm. Khi đó mức lương hưu của bạn được tính như sau:

– 19 năm đóng bảo hiểm tương ứng với 45% tỷ lệ lương hưu.

– Sau đó, thêm mỗi năm thì được tính thêm 2%: 8 x 2% = 16%. 

Như vậy, tỷ lệ mức lương hưu bạn được hưởng là 61% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Do bạn về hưu trước 5 năm do đó bạn sẽ bị trừ 10% tỷ lệ lương hưu. Khi đó mức hưởng lương hưu của bạn sẽ bằng 51% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

20 năm tham gia bảo hiểm bắt buộc

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu có kết luận của Hội đồng giám định y khoa rằng bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu khi đủ 55 tuổi 3 tháng. Mức hưởng lương hưu của bạn sẽ bằng 51%  mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp, nếu không đủ mức suy giảm khả năng lao động để về hưu trước tuổi thì bạn cần chờ đến 60 tuổi 3 tháng trong năm 2021. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết:

Hồ sơ hưởng lương hưu mới nhất năm 2021

Giám định mức suy giảm khả năng lao động để nghỉ hưu ở đâu?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về cách tính lương hưu khi có 20 năm tham gia bảo hiểm bắt buộc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam