19006172

Cách tính lương hưu khi tham gia đóng BHXH tự nguyện 

Cách tính lương hưu khi tham gia đóng BHXH tự nguyện 

Tổng đài tư vấn cho em hỏi vấn đề này: Bố em tham gia BHXH tự nguyện được 21 năm đến đầu tháng 12 năm nay bố em bắt đầu được hưởng lương hưu, mỗi tháng bố em đóng với mức bình quân là 2.100.000 đồng. Vậy cách tính lương hưu của bố em là như thế nào ạ? Ngoài tiền lương hưu thì sau này còn được hưởng tiền mai táng phí và tuất nữa đúng không ạ?Cách tính lương hưu

Tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi cách tính lương hưu khi tham gia đóng BHXH tự nguyện  của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, cách tính lương hưu khi tham gia đóng BHXH tự nguyện 

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

” Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Như vậy, theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp của bố bạn nghỉ hưu năm 2020  nên tỷ lệ lương hưu của bạn được tính như sau:

+ 18 năm đầu tham gia sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội;

+ Từ năm thứ 19 đến năm thứ 21 là 3 năm được hưởng thêm: 3 x 2% = 6%

+ Tổng 2 tỷ lệ là: 45% + 6% = 51% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, mức tiền lương hưu hàng tháng bố bạn được nhận sẽ là: 2.100.000 đồng x 51 % = 1.071.000 đồng.

Thứ hai, chế độ tử tuất khi tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 80. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Cách tính lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 81. Trợ cấp tuất

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.”

Như vậy, theo quy định trên, khi bố bạn tham gia đóng BHXH tự nguyện, sau này khi bố bạn mất gia đình sẽ được hưởng thêm tiền mai táng phí và tiền tử tuất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề cách tính lương hưu khi tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Trong quá trình giải quyết vấn đề cách tính lương hưu khi tham gia đóng BHXH tự nguyện, nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Điều kiện hưởng lương hưu khi có thời gian tham gia tự nguyện

Cách tính lương hưu khi tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét