19006172

Cách tính mức hỗ trợ mai táng phí 2021

Cách tính mức hỗ trợ mai táng phí 2021

Cách tính mức hỗ trợ mai táng phí 2021. Chào tổng đài tư vấn. Bố tôi là người lao động mới mất cách đây không lâu. Gia đình tôi làm hồ sơ để hưởng mai táng phí của bố tôi và được nhận 14.900.000 đồng. Nhưng theo tôi được biết thì mức hỗ trợ mai táng phí được tính bằng 10 tháng lương cơ bản. Lương cơ bản hiện nay là hơn 3 triệu đồng thì đáng lẽ mức hỗ trợ mai táng của gia đình tôi phải bằng hơn 30 triệu đúng không thưa tổng đài?Cách tính mức hỗ trợ mai táng phíTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi Cách tính mức hỗ trợ mai táng phí 2021 của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp mai táng thì

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo đó, trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bố của bạn chết chứ không phải được tính bằng 10 tháng lương cơ bản.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định S: 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở thì:

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đng/tháng.”

Theo đó, mức lương cơ sở được áp dụng hiện nay là 1.490.000 đồng. Chính vì vậy tiền hỗ trợ mai táng phí cho người lo mai táng cho bố bạn được tính bằng 10 x 1.490.000 = 14.900.000 đồng.

Cách tính mức hỗ trợ mai táng phí

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy, mức trợ cấp mai táng phí cho bố bạn trong trường hợp này được tính dựa trên mức lương cơ sở chứ không phải mức lương cơ bản. Do đó, gia đình bạn được nhận 14.900.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn về vấn đề mức cách tính mức hỗ trợ mai táng phí 2021, ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về Cách tính mức hỗ trợ mai táng phí 2021; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam