19006172

Cách tính mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng từ năm 2012 đến 2017

Cách tính mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng từ năm 2012 đến 2017

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi muốn hỏi về vấn đề cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tôi làm việc ở công ty và tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2012 đến hết tháng 8/2017 là được 5 năm 4 tháng sau đó tôi nghỉ việc. Mức lương của tôi trong năm 2012 là 2.900.000 đồng, năm 2013 là 3.200.000 đồng, năm 2014 là 3.600.000 đồng, năm 2015 là 4.200.000 đồng, năm 2016 là 4.600.000 đồng, năm 2017 là 5.100.000 đồng. Tôi nghỉ việc tới nay là tháng 2 năm 2021. Vậy tôi muốn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần thì tôi sẽ nhận được bao nhiêu? Xin cảm ơn!Tư vấn bảo hiểm xã hội:Tính mức hưởng

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Cách tính mức hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần, Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

+) Về cách tính số tháng bạn được hưởng:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“ 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Bên cạnh đó theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Thời gian hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được xác định như sau:

– Giai đoạn trước năm 2014: bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2012 đến hết tháng 12/2013 thì bạn có 1 năm 8 tháng đóng bảo hiểm. Theo quy định nêu trên thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 của bạn là 1 năm 8 tháng thì 8 tháng lẻ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong giai đoạn này bạn được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Giai đoạn từ năm 2014 trở đi: Bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2014 đến hết tháng 8/2017 là 3 năm 7 tháng. Theo quy định nêu trên thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn trong giai đoạn này bằng 8 tháng + 4 năm 7 tháng (chuyển từ giai đoạn tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sang) = 4 năm 2 tháng. Trong giai đoạn này bạn được hưởng 9 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tóm lại, tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn bằng: 1,5 + 9 = 10,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tính mức hưởng

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

+) Về cách tính mức bình quân tiền lương

Căn cứ theo quy định tại 2 khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội :

” Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Vậy, mức bình quân tiền lương tháng để tính bảo hiểm xã hội một lần là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian 64 tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2012, căn cứ theo quy định tại Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Không làm hồ sơ có được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc về mức hưởng BHXH một lần; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét