19006172

Cách tính mức hưởng lương hưu vào năm 2023

Cách tính mức hưởng lương hưu vào năm 2023

Tôi là lao động nam có 36 năm công tác và làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Đến năm 2023 tôi đủ 60 tuổi 9 tháng để nghỉ hưu. Vậy, mức hưởng lương hưu của tôi lúc đó sẽ tính như thế nào?tính mức hưởng lương hưuTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức lương hưu hàng tháng được quy định như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Như vậy:

Hiện nay, bạn đóng bảo hiểm được 36 năm. Do đó, năm 2023 khi đủ điều kiện nghỉ hưu, bạn đóng bảo hiểm được 36 năm thì mức lương hưu hằng tháng của bạn sẽ được tính như sau:

+ Với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên, bạn được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm;

+ Từ năm thứ 21 đến năm 36 bạn sẽ được hưởng thêm 16 năm đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm thêm 2%.

Tổng cộng bạn sẽ nhận được 45% + 16 x 2% = 77%.

Do pháp luật quy định mức tối đa hưởng lương hưu là 75% nên bạn sẽ nhận được 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

tính mức hưởng lương hưu

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng trợ cấp 1 lần được quy định tại Khoản 2, Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, bạn có 1 năm đóng bảo hiểm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% nên khi hưởng lương hưu, bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần = 1 x 0.5 = 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cách tính mức hưởng lương hưu vào năm 2023. Bạn có thể tham khảo các bài viết sau liên quan đến chế độ hưu trí:

Mức hưởng lương hưu khi quá trình đóng BHXH có những tháng lẻ

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Mọi thắc mắc liên quan đến Cách tính mức hưởng lương hưu vào năm 2023; bạn liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam