Cách tính mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết

Cách tính mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết

Cách tính mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết. Người thân của tôi làm việc ở công ty, nay đã nghỉ việc và mới mất. Quá trình đóng bảo hiểm cụ thể như sau:

Từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2010: 1.600.000 đồng; từ tháng 1/2011 đến tháng 9/2011: 2.204.000 đồng; tháng 10/2011 đến tháng 12/2011: 3.265.000 đồng; Từ tháng 1/2012 đến hết tháng 1/2013: 3.265.000 đồng; Từ tháng 2/2013 đến tháng 12/2013: 2.600.000 đồng; Từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014: 3.510.000 đồng; Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015: 4.030.000 đồng; Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016: 4.550.000 đồng; từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2017: 4.880.000 đồng.

Vậy cho tôi hỏi cách tính trợ cấp tuất một lần như thế nào và tổng tiền được hưởng là bao nhiêu? Xin tổng đài tư vấn giúp. Tư vấn bảo hiểm xã hội:Thân nhân người lao động chết

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn, trường hợp này của bạn về Cách tính mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết ; chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, xác định điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 67 và khoản 1 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này”.

Theo quy định trên, người lao động đóng bảo hiểm dưới 15 năm mất mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Do đó, với thời gian đóng bảo hiểm là 99 tháng, tương đương 8 năm 3 tháng thì khi mất thân nhân của người thân của bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Thứ hai, về cách tính trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.”

Bên cạnh đó, Điều luật này được hướng dẫn cụ thể tại khoản 4 Điều 27 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“4. Khi tính trợ cấp tuất một lần đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần”

Theo đó:

Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp tuất một lần cụ thể như sau:

– Trước năm 2014: Số năm tham gia BHXH trước năm 2014 × 1,5 × bình quân tiền công, tiền lương tháng đóng BHXH.

– Sau năm 2014: Số năm tham gia BHXH sau năm 2014 × 2 × bình quân tiền công, tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với trường hợp của bạn:

Thân nhân của người thân của bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 8 năm 3 tháng (từ tháng 6/2009 đến tháng 8/2017). Trong đó:

+) Số năm tham gia BHXH trước 2014 là 4 năm 7 tháng nên được nhận 1,5 x 4 = 6 tháng mức bình quân tiền lương; 07 tháng lẻ sẽ được chuyển sang thời gian đóng từ năm 2014;

+) Số năm đóng sau năm 2014 là 3 năm 8 tháng cộng thêm 07 tháng lẻ từ trước 2014 chuyển sang, tương đương 4 năm 3 tháng nên mức trợ cấp được nhận là 2 x 4,5 = 9 tháng mức bình quân tiền lương. 

Do đó mức trợ cấp = 15 x bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Thân nhân người lao động chết

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội:

” Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian”.

Theo đó:

Mức bình quân tiền lương tháng để tính trợ cấp một lần là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian 99 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, người thân của bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2009, căn cứ theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2009 là 1,68; 2010 là 1,54; 2011 là 1,30; 2012 là 1,19; 2013 là 1,11; 2014 là 1,07; 2015 là 1,06; năm 2016 là 1,04; năm 2017 là 1,00;

+ Mức bình quân tiền lương của bạn sau khi đã nhân hệ số là: 3. 646.969 đồng

Kết luận:

Vậy, mức hưởng trợ cấp tuất một lần của gia đình bạn nhận được = 15 x 3.646.969 = 54.704.535 đồng.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cách tính mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời gian nộp

Cách ghi tờ khai thân nhân theo mẫu 09A – HSB

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người lao động chết; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi