19006172

Cách tính tiền BHXH 1 lần khi hưởng trong năm 2020

Cách tính tiền BHXH 1 lần khi hưởng trong năm 2020

Em làm nhiều công ty và đóng 2 tháng năm 2017 lương 3.730.020 đồng; 10 tháng năm 2018 lương 3.965.955 đồng; 3 tháng năm 2019 lương 4.168.185 đồng. Em đóng không liên tục như thế thì vẫn được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm lại với nhau và làm tròn lên đúng không ạ? Nếu được thì em được nhân hệ số trượt giá là bao nhiêu và anh chị giúp em tính tiền BHXH khi em hưởng 1 lần trong năm 2020 này được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ!Tính tiền BHXH 1 lần năm 2020

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề cộng dồn và làm tròn thời gian đóng BHXH

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Đối chiếu các quy định nêu trên thì thời gian 15 tháng đóng bảo hiểm nhưng chưa nhận của bạn sẽ được cộng dồn. Khi bạn nhận BHXH 1 lần thì sẽ được tính tròn là 1,5 năm đóng.

Thứ hai, về hệ số trượt giá khi bạn nhận BHXH 1 lần

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020″.

Như vậy, bạn thuộc đối tượng được nhân hệ số trượt giá khi nhận tiền BHXH 1 lần trong năm 2020. Đối chiếu Điều 2 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH thì hệ số trượt giá bạn được nhận sẽ là 1.06 cho năm 2017; 1.03 cho năm 2018 và 1.0 cho năm 2019.

Thứ ba, về cách tính tiền BHXH 1 lần khi hưởng trong năm 2020

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl=Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP”.

Như vậy:

– Bạn sẽ nhận được BHXH 1 lần bằng 03 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bạn được xác định như sau:

(3.730.020 đồng × 2 tháng × 1.06 + 3.965.955 đồng × 10 tháng × 1.03 + 4.168.185 đồng × 3 tháng x 1.0) /15  = 4.084.102 đồng 

Khi đó, bạn sẽ được rút số tiền là:

4.084.102 đồng x 3 tháng = 12.252.306 đồng

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2020 như thế nào?

 

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét