19006172

Cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả không?

Cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả không?

Bố em phát hiện bị dạ dày. Nếu bố em là cán bộ hưu trí thì có được cấp thẻ BHYT không và đi khám chữa bệnh được hưởng BHYT mức bao nhiêu? Trường hợp bố em khám chữa bệnh trái tuyến tại viện K Hà Nội sẽ được bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu phần trăm viện phí ạ? Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của bố em là bệnh viện huyện ạ. Khi lên bệnh viện K thì bố em có được hưởng chi phí đi lại, vận chuyển của bảo hiểm không? 


Cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với câu hỏi về Cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, cấp thẻ BHYT hưu trí

Bố bạn là cán bộ hưu trí, thuộc đối tượng tham gia BHYT tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;”

Theo đó, bố bạn là cán bộ hưu trí hưởng lương hưu sẽ do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng BHYT và được cấp BHYT miễn phí.

Thứ hai, về mức hưởng BHYT của người hưởng lương hưu:

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2014 quy định như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;”

Như vậy, bố bạn tham gia BHYT hưu trí thì bố bạn sẽ được hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Trường hợp người về hưu được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Thứ ba, cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế năm 2014 thì:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Bố bạn có thẻ BHYT của cán bộ hưu trí, có nơi đăng ký chữa bệnh ban đầu của bố bạn là bệnh viện huyện. Nhưng khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện K – bệnh viện tuyến trung ương thì BHYT sẽ chi trả 40% chi phí BHYT nếu điều trị nội trú. Tương đương với 38% chi phí điều trị trong phạm vi chi trả của BHYT. Nếu khám hoặc điều trị ngoại trú thì bố của bạn không được BHYT chi trả. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo cụ thể bài viết: Đối tượng hưu trí khám chữa bệnh ở bệnh viện huyện ở tỉnh khác?

Cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ tư, về chi phí vận chuyển

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 21 Luật bảo hiểm y tế năm 2014 thì:

“Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.”

Trường hợp bố bạn đi khám chữa bệnh trái tuyến trung ương tại bệnh viện K sẽ không được hưởng chi phí vận chuyển, đi lại theo quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả không?

Nếu còn vướng mắc về cán bộ hưu trí khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả không; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn Online 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Cấp cứu tại bệnh viện trái tuyến có được chi trả bảo hiểm y tế không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam