19006172

Cán bộ xã phường nghỉ hưu được tăng lương theo Nghị định 55/2016

Cán bộ xã phường nghỉ hưu được tăng lương theo Nghị định 55/2016

Tôi là cán bộ xã phường đã nghỉ hưu từ năm 2002 và mức lương hiện nay của tôi là 1.530.000 đồng. Tôi có được tăng lương theo Nghị định 55/2016 không và tăng mức bao nhiêu?nghỉ hưu được tăng lươngTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Cán bộ xã phường nghỉ hưu được tăng lương theo Nghị định 55/2016 tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bác như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị Định 55/2016/NĐ-CP:

Điều 2. Đối tượng Điều chnh

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng, bao gồm các đối tượng sau đây:

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

b) Cán bộ xã, phưng, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định s 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

…………………………………………..”

Theo thông tin bác cung cấp thì bác là cán bộ xã đã nghỉ hưu từ 2002 và đang hưởng lương hưu hằng tháng nên bác thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 3 Nghị định 55/2016/NĐ-CP quy định thời điểm và mức tăng lương hưu như sau:

Điều 3. Thời Điểm và mc Điều chỉnh

1. Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này. Thời Điểm Điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Riêng các đối tượng đã được Điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.

2. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng đã được Điều chỉnh tăng 8% trước đó; đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật bảo hiểm xã hội.

3. Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng, thì mức hưởng được Điều chỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với người đang hưởng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, mức Điều chỉnh cụ thể như sau:

nghỉ hưu được tăng lương

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

a) Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng“.

Bác nghỉ hưu từ năm 2002 với mức lương hưu hiện tại là 1.530.000 đồng do đó bác được tăng thêm 250.000 đồng/tháng vào lương hưu. Thời điểm tăng lương hưu của bác là từ 1/1/2016.

Tóm lại: bác được tăng lương hưu theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP và mức tăng là 250.000 đồng/tháng từ 1/1/2016.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cán bộ xã phường nghỉ hưu được tăng lương theo Nghị định 55/2016. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời điểm và mức điều chỉnh tăng lương hưu mới nhất

Điều chỉnh lương hưu khi có mức lương dưới 2 triệu đồng/tháng

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Cán bộ xã phường nghỉ hưu được tăng lương theo Nghị định 55/2016; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam