19006172

Cấp BHYT cho người chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2020

Cấp BHYT cho người chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2020

Cấp BHYT cho người chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2020. Bà ngoại tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc ngoại, anh chị cho tôi hỏi tôi có được nhà nước mua bảo hiểm y tế không? Nếu có thì mức hưởng BHYT của tôi có được 100% chi phí không vậy ạ? Trường hợp mà phải đi trái tuyến thì quyền lợi như thế nào? Tôi có được hưởng khoản tiền chi phí vận chuyển BHYT khi bị bệnh phải chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều.Cấp BHYT cho người chăm sóc bà mẹ Việt Nam

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng có được cấp thẻ BHYT?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

16. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, gồm:

a) Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

b) Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.”

Theo đó, đối tượng người chăm sóc, phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bà ngoại bạn là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay bạn là người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc ngoại nên bạn sẽ được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Thứ hai, mức hưởng BHYT của người chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;”

Theo đó, khi bạn tham gia BHYT theo đối tượng người chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì bạn sẽ được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đi đúng tuyến mà không phải là 100% như thông tin mà bạn biết.

Thứ ba, mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Theo đó, trường hợp bạn đi khám chữa bệnh trái tuyến thì bạn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT cụ thể như sau:

+) Đối với bệnh viện tuyến huyện bạn sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

+) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú, trường hợp ngoại trú bạn sẽ không được hưởng quyền lợi BHYT;

+) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú và ngoại trú sẽ không được thanh toán.

Thứ tư, về hưởng chi phí vận chuyển BHYT

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 26. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh

1. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8, 9 và 11 Điều 3 Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên, bao gồm:

a) Từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh;

b) Từ tuyến huyện lên tuyến trung ương”.

Theo đó, đối tượng là người chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi tham gia BHYT sẽ không được hưởng chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cấp BHYT cho người chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2020.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Hỗ trợ tư vấn trực tuyến về bảo hiểm y tế 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Cấp thẻ BHYT cho đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng

luatannam