19006172

Cấp thẻ BHYT cho nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp năm 2020

Cấp thẻ BHYT cho nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp năm 2020

Xin chào tổng đài tư vấn, em đang làm ở xã em có thắc mắc là đối tượng nghệ nhân ưu tú mà thuộc hộ gia đình có mức thu nhập thấp thì được Nhà nước cấp thẻ BHYT đúng không? Mức hưởng có cao không và thẻ đó được sử dụng từ thời điểm nào? Xin cảm ơn rất nhiều.BHYT cho nghệ nhân ưu tú

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, cấp thẻ BHYT cho nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau: 

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

10. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định thì: 

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;”

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ thì sẽ được Ngân sách nhà nước đóng BHYT và có mức hưởng tối đa là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; đối tượng nghệ nhân ưu tú sẽ được ngân sách nhà nước đóng BHYT khi thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ (mức lương cơ sở hiện nay đang là 1.490.000 đồng).

Thứ hai, thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo đối tượng nghệ nhân ưu tú

Căn cứ theo quy định tại Khoản 73 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 03 năm 2020 quy định như sau: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

73. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

đ) Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với đối tượng được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là bài viết về vấn đề cấp thẻ BHYT cho nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp năm 2020.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Người già có được cấp thẻ BHYT miễn phí không và mức hưởng thế nào?

Cấp thẻ BHYT cho người đang nhận trợ cấp tuất năm 2020

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam