19006172

Cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty mới có đúng không?

Cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty mới có đúng không?

Em muốn hỏi là công ty em đang đóng BHYT cho nhân viên ở Hà Nội, thì có nhân viên ở thành phố Hồ Chí Minh có mua BHYT tự nguyện. Giờ thì bạn ấy cần cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty đúng không ạ? Cắt như vậy thì có được trả lại tiền đã đóng không ạ? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Thời hạn hoàn trả có nhanh không ạ? Em cám ơn!


cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty mới; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty mới

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định,

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 7 Điều 17 và Khoản 1.1 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

7. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều này.”

Người lao động là nhóm tham gia BHYT do người lao động, người sử dụng lao động đóng được quy định tại Khoản 1  Điều 12; còn tham gia BHYT tự nguyện là tham gia theo hộ gia đình được quy định tại Khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế xã hội 2014. Do đó, trường hợp này bạn sẽ tham gia BHYT theo đối tượng xếp trên là người lao động và cắt thẻ BHYT tự nguyện hộ gia đình. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Các trường hợp được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Thứ hai, về hoàn trả tiền đóng BHYT

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì:

“Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);”

Ngoài ra, căn cứ vào Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VI Quyết định 2777/QĐ-BHXH quy định chi tiết về hoàn trả bảo hiểm y tế tự nguyện quy định:

“1. Các trường hợp hoàn trả bằng tiền:

1.2. Nguyên tắc hoàn trả đối tượng BHYT Hộ gia đình

Người tham gia BHYT hộ gia đình mà sau đó tham gia BHYT đối tượng khác khi hoàn trả tính số tiền hoàn trả theo thứ tự ưu tiên từ người cuối cùng trong số người tham gia theo Hộ gia đình.”

Theo đó, người lao động của công ty bạn sẽ được nhận tiền hoàn lại từ việc trả thẻ BHYT hộ gia đình. Bạn có thể tham khảo cụ thể tại bài viết: Số tiền hoàn trả nộp BHYT hộ gia đình khi đã tham gia BHYT ở công ty

Thứ ba, về hồ sơ hoàn lại tiền đóng BHYT

Căn cứ vào , Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VI Quyết định 2777/QĐ-BHXH quy định chi tiết về hoàn trả bảo hiểm y tế tự nguyện. Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ để nhận tiền hoàn lại BHYT bao gồm:

– Tờ khai theo mẫu TK1-TS;

– Thẻ BHYT theo hộ gia đình.

cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm y tế Online 1900 6172

Thứ tư, về thời hạn hoàn trả tiền đóng BHYT:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì:

“Điều 28. Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

3. Hoàn trả

3.1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Theo đó, thời hạn hoàn trả tiền đóng BHYT tự nguyện hộ gia đình là không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Cắt BHYT tự nguyện khi đi làm ở công ty mới có đúng không?. 

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Quyền lợi BHYT khi thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

luatannam