19006172

Cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không?

Cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không?

Tháng 1/2021 chồng tôi bị mất do tai nạn giao thông trên đường đi làm về và được xác định là tai nạn lao động. Cha đẻ, mẹ đẻ của chồng tôi đã mất hết rồi nhưng cha đẻ, mẹ đẻ của tôi vẫn còn thì cha mẹ tôi có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không?Cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuấtTư vấn chế độ tử tuất:

Đối với trường hợp Cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Như vậy:

Chồng bạn mất do tai nạn lao động nên các thân nhân nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Bên cạnh đó, Khoản 2, Khoản 3 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định những thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

………………….

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công”

Cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuất

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Do vậy, cha, mẹ vợ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Cha vợ từ đủ 60 tuổi trở lên, mẹ vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc cha vợ dưới 60 tuổi, mẹ vợ dưới 55 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng).

Tóm lại: cha đẻ, mẹ đẻ của bạn được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu đáp ứng các điều kiện trên.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không?Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Số thân nhân tối đa được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc về Cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

luatannam