19006172

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế?

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế?

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế? Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng 8/2021 nhưng giờ tôi tìm được việc làm mới nên đến trung tâm dịch vụ việc làm bảo lưu lại quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của tôi. Tuy nhiên, khi lên tôi quên không mang theo thẻ BHYT được cấp. Vậy, tôi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế không?Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phảiTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế; chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

b) Có việc làm”.

Theo đó, Khoản 1; Điều 30 Nghị định 28/2015/NĐ- CP quy định về nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Điều 30. Nghĩa vụ của người lao động

11. Nộp lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b; c, d, đ, e, g, h, i; l và n Khoản 1 Điều 21 Nghị định này; và trong trường hợp chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định này”.

Tuy nhiên, Khoản 11 Điều 30 Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP có quy định:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 23:

“Điều 23. Hưởng bảo hiểm y tế

1. Căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

2. Người lao động bị chấm dứt hưởng bảo hiểm y tế khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy; theo các quy định nêu trên thì khi người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phảiTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Tóm lại; khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn không phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Trên đây là tư vấn cho câu hỏi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng BHYT?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì thắc mắc về Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải trả thẻ bảo hiểm y tế; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam