19006172

Chế độ nghỉ khi con ốm năm 2023

Chế độ nghỉ khi con ốm năm 2023

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội có quyền lợi liên quan đến chế độ ốm đau của bản thân và chế độ chăm con ốm. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người lao động không nắm rõ quy định pháp luật về quyền lợi chăm con ốm dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm. Vậy, cần lưu ý những gì về chế độ nghỉ khi con ốm năm 2023?Chế độ nghỉ khi con ốm năm 2022

Dịch vụ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Chế độ nghỉ khi con ốm năm 2023 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Hưởng chế độ ốm đau khi chăm con ốm?

Chế độ nghỉ việc chăm con ốm là một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do phải nghỉ việc chăm con ốm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 24 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao đông được hưởng chế độ ốm đau bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

2. Khi nào được hưởng chế độ chăm con ốm (Điều kiện hưởng)

Căn cứ tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ chăm con ốm khi đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau:

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau;

– Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (hay nói cách khác là phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc Giấy ra viên của con)

Lưu ý: Nếu thiếu một trong 2 điều kiện nêu trên thì người lao động sẽ không được hưởng chế độ ốm đau.

3. Người lao động được nghỉ chăm con ốm bao nhiêu ngày? (Thời gian hưởng)

Tại Khoản 1 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 chia ra 02 trường hợp nghỉ chăm con ốm là: nghỉ chăm con dưới 3 tuổi ốm và nghỉ chăm con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi ốm. Cụ thể:

– Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Lưu ý: Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ không vượt quá số ngày nghỉ nêu trên.

Ví dụ: Hai vợ chồng chị T đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có con trai 5 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc con.

Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị T đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau với thời gian là 05 ngày.

4. Mức hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm

Khi người lao động nghỉ việc chăm con ốm thì mức hưởng được tính bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Cụ thể công thức tính như sau:

Mức hưởng chăm con ốm = Tiền lương tháng liền trước / 24 ngày * 75% * số ngày nghỉ chăm con ốm

Lưu ý: Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

5. Nghỉ chăm con ốm có được hưởng chế độ dưỡng sức?

Căn cứ Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội thì chế độ dưỡng sức chỉ áp dụng đối với bản thân người lao động bị ốm phải điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế. Do đó, khi con của người lao động ốm và được giải quyết chế độ chăm con ốm sẽ không có chế độ nghỉ dưỡng sức khi chăm con ốm

6. Thủ tục – hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ việc chăm con ốm.

Bước 01: Người lao động có con ốm đau nộp hồ sơ cho Công ty nơi người lao động đang làm việc, gồm:

1. Trường hợp điều trị nội trú:

– Bản sao Giấy ra viện của NLĐ hoặc của con NLĐ dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử; trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện;

– Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

2. Trường hợp điều trị ngoại trú:

– Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

3. Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ khám, chữa bệnh ở nước ngoài: Bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy KCB do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp.

Bước 02: Công ty căn cứ vào Giấy tờ mà người lao động cung cấp tại Bước 01 để thực hiện khai báo hồ sơ ốm đau cho người lao động.

1. Kê khai chế độ ốm đau trên phần mềm Bảo hiểm xã hội. Chọn hồ sơ 630a. Khi kê khai xong các nội dung yêu cầu thì cần đính kèm các giấy tờ nêu tại Bước 01 để làm căn cứ giải quyết chế độ. Sau đó, ký và gửi hồ sơ điện tử lên Bảo hiểm xã hội.

2. Sau khi gửi xong hồ sơ điện tử, bạn cần soạn mẫu 01b-HSB và các hồ sơ tại Bước 01 và gửi qua bưu điện lên cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ quản để được giải quyết chế độ dưỡng sức.

Bước 03: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật:

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cơ quan BHXH sẽ trả email, SMS thông báo về việc xử lý thành công hồ sơ ốm đau;

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan BHXH sẽ trả email, SMS thông báo về việc từ chối tiếp nhận xử lý hồ sơ và yêu cầu hoàn thiện lại theo hướng dẫn gửi kèm.

Lưu ý: khi được trả hồ sơ hợp lệ thì cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo về việc phê duyệt tiền ốm đau cho người lao động

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 04: Người lao động nhận tiền trợ cấp ốm đau theo phương thức đã đăng ký (thường là nhận thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB khi NLĐ nghỉ hưởng chế độ ốm đau

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Chế độ nghỉ khi con ốm năm 2023. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam