19006172

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tế. Chào Tổng đài! Hiện nay tôi đang làm việc tại 1 công ty tư nhân đã đóng bảo hiểm được 13 năm mức đó là 3.954.000 vnd. Vợ tôi không tham gia bảo hiểm xã hội chỉ mua BHYT. Hiện tại vợ tôi chuẩn bị sinh cháu, vậy xin tổng đài giải đáp giúp tôi là chúng tôi được hưởng những quyền lợi gì và được hưởng bao nhiêu ạ? Xin cảm ơn!khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tếTư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về chế độ thai sản cho chồng khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tế; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

– Về quyền lợi của bạn khi đang tham gia bảo hiểm xã hội và có vợ sinh con thì:

Thứ nhất, về nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 31; Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.”

Theo quy định của pháp luật, lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Mức hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 được tính bằng: mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của 6 tháng liền kề trước khi vợ sinh con chia cho 24 ngày nhân với số ngày nghỉ theo Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Thứ hai, trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì để được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, lao động nam quy định về điều kiện và mức hưởng như sau:

Điều kiện:

– Lao động nam đang tham gia BHXH ít nhất 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh.

– Vợ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Mức hưởng: Mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở: 2 x 1.490.000 = 2.80.000 đồng

Như vậy, nếu bạn đáp ứng điều kiện tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì ngoài việc nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con bạn còn được nhận thêm trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 2.980.000 đồng

khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

– Với vợ của bạn không tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ tham gia bảo hiểm y tế thì vợ bạn sẽ được hưởng BHYT khi sinh con. Cụ thể khi đi sinh con khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng quyền lợi quy định tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Trường hợp đi sinh con KCB trái tuyến thì có mức hưởng BHYT theo quy định Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3.Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm vấn đề Chế độ thai sản cho chồng khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tế bài viết:

Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Thời hạn nộp hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Nếu còn vướng mắc về chế độ thai sản cho chồng khi vợ chỉ tham gia bảo hiểm y tế; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam