Chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai

Chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai

Xin cho tôi hỏi về vấn đề: Chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai. Người lao động làm việc ở công ty tôi mới đóng bảo hiểm được 2 tháng. Vừa qua người lao động có đi đặt vòng tránh thai. Tôi muốn hỏi là người lao động có được hưởng tiền bảo hiểm không hay phải tham gia đủ 6 tháng mới được hưởng chế độ?Thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thaiTư vấn chế độ thai sản:

Trong trường hợp của của bạn, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện để hưởng chế độ thai sản quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên chỉ áp dụng cho người lao động sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mà không áp dụng cho người lao động đặt vòng tránh thai hay áp dụng các biện pháp triệt sản.

Vì vậy, người lao động đang làm việc cho công ty bạn, đang tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai.

Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai

Căn cứ Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 37. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Theo đó, khi đặt vòng tránh thai, thời gian nghỉ tối đa của lao động nữ là 07 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

Như vậy:

Khi đặt thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp bạn chưa đóng đủ 06 tháng thì sẽ là mức bình quân tiền lương các tháng đã tham gia bảo hiểm. Mức hưởng một ngày bằng mức hưởng theo tháng chia cho 30 ngày.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ hưởng chế độ đặt vòng tránh thai

Nghỉ thai sản có phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội không?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi