19006172

Chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục quy định thế nào?

Chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục quy định thế nào?

Chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục quy định thế nào? Cho em hỏi em đang có bầu và dự sinh là 3/9/2021. Em đi làm tại công ty cũ có đóng bảo hiểm từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2021. Sau đó em nghỉ làm tại công ty cũ đến tháng 5/2021 đóng bảo hiểm tiếp tại công ty mới. Em có thắc mắc về một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, cho em hỏi em có được chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục không ạ?

Thứ hai, hồ sơ để hưởng chế độ thai sản em phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Thứ ba, Em phải nộp hồ sơ cho công ty cũ hay là công ty mới đang làm việc? (vì công ty mới em mới chỉ vào làm việc).

Thứ tư, thời hạn giải quyết chế độ thai sản cho em trong bao nhiêu lâu? Bệnh hiểm nghèo được nhận BHXH một lần

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Đối với vấn đề chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội  2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Như vậy, ngoài điều kiện là lao động nữ sinh con, bạn còn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh để được hưởng chế độ thai sản. Mà thời gian trước sinh của bạn được tính từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021 (do ngày dự sinh của bạn trước ngày 15 của tháng 9/2021). Theo thông tin bạn cung cấp thì mặc dù thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn không liên tục nhưng vẫn đủ 07 tháng tính đến thời điểm hiện tại (3/2021). Vì vậy, bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, về hồ sơ hưởng thai sản:

Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 và Khoản 8 Điều 9 Quyết định số 166/QĐ-BHXH trường hợp sinh con thông thường bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

+) Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con

+) Danh sách theo mẫu 01B-HSB do người sử dụng lao động lập (bản chính).

Thứ ba, về nơi nộp hồ sơ:

Căn cứ Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.”

Chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục

Luật sư tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn đang có bầu và dự sinh là 3/9/2021. Bạn đi làm tại công ty cũ đóng bảo hiểm từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2021. Sau đó bạn nghỉ làm tại công ty cũ đến tháng 5/2021 bạn đóng bảo hiểm tiếp tại công ty mới. Do trước khi sinh con bạn đã đi làm ở công ty mới và hiện nay chưa nghỉ việc nên bạn sẽ nộp hồ sơ cho công ty mới trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Thứ tư, về thời hạn giải quyết chế độ thai sản:

Căn cứ quy định tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, thời hạn giải quyết chế độ thai sản trong trường hợp bạn nộp hồ sơ cho công ty là tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục. 

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tục; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 : 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Cách điền mẫu 01B-HSB giải quyết chế độ thai sản cho người lao động sinh con

luatannam