19006172

Chế độ thai sản khi mang thai đôi của lao động nữ quy định thế nào?

Chế độ thai sản khi mang thai đôi của lao động nữ quy định thế nào?

Chế độ thai sản khi mang thai đôi của lao động nữ quy định thế nào? Em đang mang thai đôi vậy khi em nghỉ thai sản em sẽ được hưởng chế độ mấy bé? và chế độ như thế nào ạ? Dự sanh là 4/4/2020. Em muốn nộp hồ sơ cho công ty sau 1 tháng sinh thì có được không ạ? Và nếu em muốn đi làm sớm sau sinh thì cần điều kiện gì không?Chế độ thai sản khi mang thai đôi

Tổng đài tư vấn trực tuyến chế độ thai sản

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thời gian hưởng chế độ thai sản khi mang thai đôi

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

“1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Như vậy, bạn được hưởng chế độ thai sản với cả 2 con. Trường hợp mang thai đôi thì bạn được nghỉ 07 tháng trước và sau khi sinh con.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai sản khi mang thai đôi

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức hưởng chế độ thai sản:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định trên, mức hưởng chế độ thai sản bạn mang thai đôi, được nghỉ 07 tháng nên mức hưởng chế độ thai sản của bạn bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng cuối trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (x) 7 tháng.

Thứ ba, trợ cấp một lần khi mang thai đôi

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

Vậy, ngoài mức hưởng chế độ thai sản khi mang thai đôi, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh con. Mà theo nghị định Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức  lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng, nên mức trợ cấp một lần bạn được nhận khi sinh đôi bằng: 2 x 2 x 1.490.000 đồng = 5.960.000 đồng

Thứ tư, thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mang thai đôi

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.”

Theo đó, bạn có trách nhiệm nộp hồ sơ cho công ty trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Tuy nhiên, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, bạn có thể nộp ngay hồ sơ cho công ty mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (Công văn 361/LĐTBXH-BHXH). Vì vậy, bạn có thể nộp hồ sơ sau 1 tháng khi sinh với cả trường hợp bạn đã đi làm và cả trường hợp bạn chưa trở lại làm việc.

che-do-thai-san-khi-mang-thai-doi-cua-lao-dong-nu-quy-dinh-the-nao

Thứ năm, điều kiện đi làm sớm sau sinh

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.”

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Như vậy, để đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì bạn phải đáp ứng đủ hai điều kiện:

– Bạn chỉ được đi làm sau khi đã hưởng chế độ thai sản ít nhất được 04 tháng.

– Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý, nghĩa là công ty bạn đồng ý.

Mặt khác, ngoài tiền lương của những ngày làm việc thì bạn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định. Trường hợp bạn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì bạn phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về vấn đề Chế độ thai sản khi mang thai đôi của lao động nữ. 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chế độ thai sản khi mang thai đôi của lao động nữ, bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn về chế độ thai sản: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Điều kiện lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam