19006172

Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chào luật sư. Em muốn hỏi về chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể: Em đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 4 năm 4 tháng tại cơ quan từ ngày 1/10/2014 đến 31/12/2020. Ngày 1/1/2021 cơ quan chấm dứt hợp đồng bây giờ em muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được hưởng chế độ thai sản không? Hiện tại em đang mang thai được 3,5 tháng. Vậy tôi có được hưởng thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Cảm ơn luật sư nhiều.Thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 3 và quy định tại khoản 2 điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

” Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Theo đó khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ được giải quyết chế độ hưu trí và tử tuất, còn không có chế độ ốm đau, thai sản và chế độ tai nạn lao động. Vì vậy, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được tính vào để xác định có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không.

Căn cứ theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

” 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo quy định trên, lao động nữ sinh con có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Và để xác định 12 tháng trước khi sinh con thì căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này“.
Thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên, lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con thì 12 tháng trước khi sinh sẽ được tính từ tháng ngay liền trước tháng sinh trở về trước.

Từ thông tin bạn cung cấp bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1/10/2014 đến 31/12/2020 và hiện nay bạn đang mang thai được 3,5 tháng nên nếu trong vòng 12 tháng trước khi sinh bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 6 tháng thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian tham gia này sẽ không giải quyết được chế độ thai sản mà muốn hưởng chế độ thai sản bạn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được đủ 06 tháng trở lên trong khoảng 12 tháng trước khi sinh.

Trên đây là bài viết về vấn đề thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ nghỉ sinh con

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc mới nhất

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam