19006172

Chế độ thai sản trong trường hợp sinh ba mà một con sinh ra bị mất

Chế độ thai sản trong trường hợp sinh ba mà một con sinh ra bị mất

Tôi muốn tư vấn về chế độ thai sản trong trường hợp sinh ba mà một con sinh ra bị mất. Tôi sinh ba, có một bé sinh ra bị mất thì chế độ thai sản của tôi được hưởng những gì ạ? Hồ sơ của tôi nộp cho công ty gồm những gì ạ? thời hạn phải nộp cho công ty là bao lâu ạ?Chế độ thai sản trong trường hợp sinh ba

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn bảo hiểm. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, chế độ thai sản trong trường hợp sinh ba mà một con sinh ra bị mất

Căn cứ vào khoản 3 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

“Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.”

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

“1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.”

Bên cạnh đó , căn cứ tại Khoản a Điều 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH:quy định:

a) Lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu hoặc tất cả các con đều bị chết thì trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu”.

Căn cứ tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi...”

Như vậy, khi bạn sinh ba mà một con bị mất thì thời gian gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn được tính theo số con sinh ra, tức là bạn  được nghỉ 08 tháng và mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con, tức là bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 06 lần mức lương cơ sở.

Thứ hai, hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH hướng dẫn như sau:

“2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

b) Trường hợp con chết sau khi sinh: Ngoài hồ sơ nêu tại nội dung a tiết này có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết”.

Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần nộp các giấy tờ sau:

– Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

– Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con.

– Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ.

Thứ ba, thời hạn nộp hồ sơ cho công ty là bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động….”

Như vậy, bạn cần nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong thời hạn 45 kể từ ngày trở lại làm việc cho công ty của bạn.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về con chết sau khi sinh vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Cách tính tiền lương một ngày để làm căn cứ hưởng chế độ thai sản