19006172

Chế độ tử tuất cho người đang hưởng lương hưu bị đột quỵ

Chế độ tử tuất cho người đang hưởng lương hưu bị đột quỵ

Chế độ tử tuất cho người đang hưởng lương hưu bị đột quỵ. Cho em hỏi về vấn đề như sau: Chị gái tôi được hưởng lương hưu và đã lãnh được 24 tháng và 2 tuần trước chị bị đột quỵ và qua đời. Vậy xin hỏi gia đình chị tôi có được nhận tiền bảo hiểm tử tuất một lần (do không có ai hưởng tuất hàng tháng) và mai táng phí không ạ? Gia đình được nhận bao nhiêu tiền tử tuất vậy ạ? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều.người đang hưởng lương hưu bị đột quỵ

Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Chế độ tử tuất cho chị gái bạn – người đang hưởng lương hưu bị đột quỵ mất sẽ bao gồm trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất, cụ thể:

Thứ nhất, về trợ cấp mai táng phí

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Chị gái bạn được hưởng lương hưu và đã lãnh được 24 tháng. 2 tuần trước chị bị đột quỵ và qua đời nên người tỏ chức mai táng sẽ được nhận tiền trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Lương cơ sở hiện nay đang là 1.490.000 đồng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP nên mức mai táng phí nhận được sẽ bằng 14.900.000 đồng.

Thứ hai, về trợ cấp tuất một lần

Căn cứ theo quy định tại Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về cách tính chế độ tuất một lần của người đang hưởng hưu trí như sau:

“2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.”

Theo đó, tính trợ cấp tuất một lần khi người đang hưởng lương hưu mất thì nếu mất trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức hưởng bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu mất từ tháng thứ 3 hưởng lương hưu trở đi thì cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu, mức trợ cấp sẽ giảm đi 0,5 tháng lương hưu nhưng mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp tuất một lần khi chị gái bạn mất được tính như sau: 48 – (24 – 2) x 0.5 = 37 tháng lương hưu trước khi mất.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Ai là người có quyền được hưởng trợ cấp tuất một lần?

Thời hạn để thân nhân nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất