19006172

Chế độ tử tuất cho người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện

Chế độ tử tuất cho người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện

Chế độ tử tuất cho người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện. Cháu tôi đóng BHXH ở công ty được 8 tháng thì mất do mắc bệnh ung thư, trước đó cháu có thời gian tham gia BHXH tự nguyện là 5 năm 10 tháng. Hoàn cảnh gia đình bố mẹ mất sớm, cũng không có anh chị em ruột thì bây giờ trợ cấp mai táng và tiền tuất một lần sẽ được giải quyết như thế nào?Người tham gia đồng thời

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Về vấn đề chế độ tử tuất cho người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau: 

Thứ nhất: về Chế độ tử tuất cho người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện

Căn cứ Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì:

“Điều 12. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 71 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chết thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

Theo đó, cháu của bác đã có 6 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong đó có 8 tháng đóng BHXH bắt buộc và 5 năm 10 đóng BHXH tự nguyện. Nên người lo mai táng cho cháu của bác được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm cháu của bác chết. Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại bằng 1.490.000 đồng nên mức hưởng mai táng phí là: 14.900.000 đồng.

Thứ hai, về trợ cấp tuất với người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì:

“4. Người lao động bị chết thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì thân nhân đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên;

Trường hợp người lao động còn thiếu tối đa không quá 6 tháng để đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết;”

Theo đó, cháu của bác mới có 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên theo quy định, thân nhân sẽ không được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Tuy nhiên, gia đình sẽ được nhận trợ cấp tuất 1 lần.

Về mức trợ cấp tuất một lần

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

6. Mức trợ cấp tuất một lần:

a) Đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội và được tính trên cơ sở mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 4 Điều 11 của Nghị định này.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi;

mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.”

Theo đó, cháu của bác có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện với tổng thời gian là 6 năm 6 tháng. Với những năm tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, với những năm từ năm 2014 trở đi, mỗi năm sẽ được tính bằng 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người tham gia đồng thời

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Như vậy trong trường hợp này, người lo mai táng cho cháu của bác sẽ được hưởng trợ cấp mai táng một lần bằng 14.900.000 đồng. Do không có đủ 15 năm đóng bảo hiểm bắt buộc nên thân nhân sẽ không được nhận trợ cấp tuất hàng tháng mà chỉ được nhận trợ cấp tuất một lần với mức hưởng bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương cho những năm trước năm 2014 và bằng 02 tháng tiền lương tháng đóng bảo hiểm cho những năm từ năm 2014.

Trên đây là tư vấn của Tổng đài về vấn đề: Chế độ tử tuất cho người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về Chế độ tử tuất cho người tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam