-->

Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu mất và thân nhân của họ

Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu mất và thân nhân của họ

Bố tôi là cán bộ hưu trí đã hưởng lương hưu được 16 năm nay. Tháng 7/2018, bố tôi không may bạo bệnh qua đời. Vậy bố tôi sẽ được hưởng tử tuất như thế nào đối với người đang hưởng lương hưu mất? Gia đình tôi hiện nay chỉ còn có 3 anh em tôi đều đã có gia đình, hơn 40 tuổi và có thu nhập hàng tháng. Mong tổng đài tư vấn giúp tôi.Người đang hưởng lương hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu mất và thân nhân của họ, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp mai táng: 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 và khoản 2  điểm 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

” Điều 66. Trợ cấp mai táng 

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Theo đó, khi người đang hưởng lương hưu chết, thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay theo quy định của Nghị định 72/2018/NĐ-CP là 1.390.000 đồng. Do đó, gia đình bạn sẽ nhận được 13.900.000 đồng trợ cấp mai táng.

Thứ hai, về trợ cấp tuất một lần:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần:

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;”

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn không có thân nhân thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; do đó, thân nhân gia đình bạn sẽ nhận trợ cấp tuất một lần.

Mức hưởng trợ cấp tuất một lần:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.”

Người đang hưởng lương hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, mức trợ cấp tuất đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Trong trường hợp của bố bạn đã hưởng lương hưu 16 năm (tương đương 192 tháng lương hưu) và mất vào tháng 7/2018 do đó mức trợ cấp tuất một lần đối với bố bạn bằng 3 tháng tiền lương hưu đang hưởng.

Kết luận:

Khi bố bạn đã hưởng lương hưu được 16 năm mất mà thì người lo mai táng sẽ nhận được 13.900.000 đồng trợ cấp mai táng và thân nhân được nhận trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng tiền lương hưu đang hưởng.

Trên đây là bài viết về vấn đề chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu mất và thân nhân của họ. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau: 

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất theo luật mới

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Nếu còn vấn đề thắc mắc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi