19006172

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH có tháng lẻ

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH có tháng lẻ

Chú tôi mới ký hợp đồng với doanh nghiệp và tham gia BHXH được 1 năm 3 tháng. Không may bị tai nạn nên qua đời. Hỏi chú được hưởng quyền lợi gì của BHXH không?người tham gia BHXH có tháng lẻTư vấn chế độ tử tuất:

Với trường hợp của bạn: Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH có tháng lẻ, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, chú bạn đang tham gia BHXH được 01 năm 03 tháng thì bị tai nạn nên đã mất. Do đó, thân nhân của chú được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật:

Thứ nhất, trợ cấp mai táng phí

Căn cứ theo Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp mai táng:

Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết“.

Trong trường hợp của bạn, chú bạn đã đóng BHXH được 1 năm 3 tháng, tổng cộng là 15 tháng nên đủ điều kiện nhận trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở tức là: 10 x 1.490.000 = 14.900.000 đồng.

Thứ hai, trợ cấp tuất

Do chú bạn mới đóng BHXH được 01 năm 03 tháng nên căn cứ vào Khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì thân nhân không đủ điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng mà chỉ được nhận tuất một lần theo Khoản 1 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể:

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi;

mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này“.

Mặt khác, tại khoản 4 Điều 27 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định về Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH có tháng lẻ như sau:

“4. Khi tính trợ cấp tuất một lần đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần.”

người tham gia BHXH có tháng lẻ

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, chú bạn đóng BHXH được 01 năm 03 tháng nhưng bạn không nói rõ là đóng trong giai đoạn trước năm 2014 hay từ năm 2014 trở đi nên mức trợ cấp tuất một lần được xác định như sau:

– Nếu đóng BHXH trước năm 2014 thì trợ cấp tuất bằng: 2,25 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

– Nếu đóng BHXH trước năm 2014 thì trợ cấp tuất bằng: 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

Trên đây là bài viết về vấn đề Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH có tháng lẻ. Bạn vui lòng tham khảo thêm về phần thủ tục tại bài viết:

Cách ghi tờ khai thân nhân theo mẫu 09 – HSB

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời gian nộp

Trên đây là quy định của pháp luật về: Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH có tháng lẻ. Mọi vấn đề còn vướng mắc xin vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam