19006172

Chế độ tử tuất khi thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng

Chế độ tử tuất khi thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng

Bố tôi đang hưởng hưu trí theo chế độ của người đóng BHXH bắt buộc thì mất, ông đã hưởng được 4 năm lương hưu với mức lương là 3,2 triệu (thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng của người mất vì không đủ điều kiện). Không biết chế độ tử tuất thân nhân được tính như thế nào? Thân nhân không được hưởng tuất hàng thángTư vấn chế độ tử tuất:

Với câu hỏi của bạn: Chế độ tử tuất khi thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về chế độ tử tuất:

Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp mai táng trong chế độ tử tuất như sau:

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

1.Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

………….

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Theo thông tin bạn đưa ra, bố của bạn đang hưởng lương hưu theo đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mất. Như vậy, bố bạn được hưởng trợ cấp mai táng với mức trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mất (lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng), tương đương 13.900.000 đồng. 

Đồng thời, điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp tuất một lần như sau:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;”

Theo quy định trên, người đang hưởng lương hưu chết mà không có thân nhân thuộc đối tượng được hưởng tuất hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần được quy định như sau:

“Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.”

Thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, gia đình bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần khi thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng. Theo thông tin bạn đưa ra thì bố bạn đã hưởng 4 năm lương hưu tương đương với 48 tháng hưởng lương hưu. Do đó, mức trợ cấp tuất một lần của gia đình bạn được tính như sau:

Mức trợ cấp = 48 – 0,5 x (48 – 2) = 25 tháng lương hưu. 

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:  

Cách ghi tờ khai thân nhân theo mẫu 09 – HSB

Thời hạn nộp hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất

Trên đây là quy định của pháp luật về: Chế độ tử tuất khi thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng. Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam