19006172

Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng chết

Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng chết

Cho em hỏi: Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng chết. Bố em đã nghỉ việc và thanh toán bảo hiểm xã hội một lần nhưng vẫn đang được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động là 70%. Vừa rồi; bố em không may mất, gia đình em không có ai đủ điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Vậy trong trường hợp này gia đình em có được nhận chế độ gì không ạ?Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấpTư vấn bảo hiểm xã hội:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Về vấn đề: Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng chết; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin mà bạn cung cấp; bố bạn đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng với mức suy giảm là 70% khả năng lao động. Do đó; khi bố bạn chết thì chế độ tử tuất gia đình bạn được nhận gồm:

+ Trợ cấp mai táng 

Căn cứ tại điểm c khoản 1 và khỏan 2 điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Theo đó; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đã nghỉ việc khi chết thì thân nhân được nhận một lần trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Tương đương bạn được nhận 14.900.000 đồng tiền mai táng phí.

+ Trợ cấp tuất một lần

Căn cứ tại điểm d khoản 1 điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:”

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.”

Bên cạnh đó; căn cứ khoản 3 điều 27 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định:

“3. Đối với người lao động đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng khi chết mà không có thân nhân hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 67 của Luật bảo hiểm xã hội thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng trợ cấp người lao động đang hưởng trước khi chết.”

Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấp

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Căn cứ vào quy định trên; bố bạn suy giảm 70% khả năng lao động theo đó nếu thân nhận đủ điều kiện thì sẽ được nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Tuy nhiên; bạn có trình bày là gia đình bạn không có ai đủ điều kiện để nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Do đó; gia đình bạn sẽ được nhận trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng trợ cấp bố bạn đang hưởng trước khi chết.

Trên đây là bài viết tư vấn về:Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng chết . Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về: Chế độ tuất cho người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng chết; vui lòng liên hệ Tổng đài tư trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam