19006172

Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện theo quy định mới nhất

Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện theo quy định mới nhất

Cho tôi hỏi về chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện! Bố tôi năm nay 50 tuổi đang thực hiện đóng BHXH tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu. Bố tôi bắt đầu tham gia từ tháng 2/2018 và đã đăng ký đóng luôn 1 lần cho 5 năm về sau. Nhưng bố tôi bị đột quỵ khó lòng qua khỏi.

Tôi xin hỏi trong trường hợp như vậy thì gia đình có được hoàn lại phần tiền bố tôi đóng cho đến năm 2023 hay không? Nếu nhận lại tiền đó rồi thì thì có được nhận tiền tuất và mai táng hay không? Mức hưởng cụ thể là bao nhiêu? Gia đình cần làm thủ tục gì để nhận được 2 chế độ đó? Cám ơn nhiều!Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện

Luật sư tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện theo quy định mới nhất của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề hoàn lại tiền đã đóng BHXH tự nguyện cho nhiều năm về sau

Căn cứ Khoản 6 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 10. Mức đóng

6. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

a) Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

b) Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

c) Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có)”.

Bạn cho biết bố của bạn bắt đầu tham gia từ tháng 2/2018 và đã đăng ký đóng luôn 1 lần cho 5 năm về sau. Theo quy định trên thì trong trường hợp bố của qua đời thì thân nhân sẽ được hoàn trả số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước.

Thứ hai, về chế độ trợ cấp mai táng khi đóng BHXH tự nguyện

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 80 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 80. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết”.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp mai táng thì người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng được ít nhất là 60 tháng.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì bố của bạn mới đóng BHXH tự nguyện từ tháng 2/2018; tính đến nay mới là 37 tháng. Vì vậy, người lo mai táng cho bố của bạn sẽ không được nhận trợ cấp mai táng.

Thứ ba, về Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện theo quy định mới nhất

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện

“Điều 81. Trợ cấp tuất

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi”.

Đối chiếu quy định trên thì khi bố của bạn qua đời thân nhân sẽ được nhận trợ cấp tuất một lần bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho mỗi năm đóng của bố bạn.

Việc được hoàn trả số tiền đóng bảo hiểm cho những năm về sau sẽ không ảnh hưởng đến trợ cấp tuất một lần mà thân nhân được hưởng.

Trên đây là bài viết về Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện theo quy định mới nhất. 

Nếu còn vướng mắc về Chế độ tuất khi đóng BHXH tự nguyện theo quy định mới nhất; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Ai là người có quyền được hưởng trợ cấp tuất một lần?

luatannam