19006172

Chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tuyến trung ương

Chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tuyến trung ương

Con em được 20 tháng cháu có bảo hiểm y tế, cháu bị tràn dịch màng tinh hoàn em đang điều trị ở bệnh viện thành phố Yên Bái em muốn chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi trung ương để trích mổ cho cháu thì chi phí mổ không biết bao nhiêu và em phải làm thế nào?phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổiTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tuyến trung ương tới Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT:

“Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

c) Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4)…”

Bên cạnh đó, Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;”

phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

Luật sư tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Như vậy, khi từ bệnh viện thành phố Yên Bái xuống bệnh viện nhi trung ương con bạn có thể được hưởng BHYT như sau:

– Trường hợp đáp ứng được điều kiện chuyển tuyến (chuyển đúng tuyến) theo Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT thì con bạn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

– Trường hợp không đáp ứng được điều kiện chuyển tuyến theo Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT nhưng được chỉ định điều trị nội trú thì con bạn được hưởng 40% chi phí.

Trên đây là bài viết về vấn đề chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tuyến trung ương. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

Thời hạn giấy chuyển tuyến được quy định như thế nào?

Đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng BHYT như nào?

Nếu còn vướng mắc về vấn đề chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi ở tuyến trung ương; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét