19006172

Chính sách về hưu trước tuổi của đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

Chính sách về hưu trước tuổi của đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

Tôi là giáo viên nữ đã 54 tuổi nhưng sức khỏe yếu và được trường học có nghỉ hưu theo chế độ tinh giảm biên chế. Cho tôi hỏi, tôi năm nay 54 tuổi đã đóng được 33 năm bảo hiểm thì khi về hưu trước tuổi tôi có được trợ cấp 3 tháng lương cho mỗi năm về hưu trước tuổi không? Tôi có bị trừ % khi về hưu trước tuổi không? Chính sách về hưu trước tuổi của đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế như thế nào?Tư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về chính sách nghỉ hưu trước tuổi của đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về chính sách về hưu trước tuổi như sau:

Điều 5. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi

2. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP;

b) Được hưởng chế độ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này.”

Theo Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 thì tuổi chuẩn về hưu của lao động nữ năm 2023 là 56 tuổi và với nam là 60 tuổi 9 tháng. Vậy, độ tuổi tinh giản biên chế theo Khoản 2 Điều 5 nêu trên là: Với nữ từ 51 đến 54 tuổi, với nam từ 55 tuổi 9 tháng đến 58 tuổi 9 tháng. Vậy, bạn 54 tuổi, đóng bảo hiểm 33 năm được về theo diện tinh giản biên chế nếu trên. Quyền lợi của bạn như sau:

Căn cứ điểm a,c khoản 1 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.”

Như vậy, bạn là giáo viên nữ năm nay đã 54 tuổi và đóng BHXH được 33 năm thì khi về hưu bạn sẽ được giải quyết các chế độ hưu trí sau đây:

-Thứ nhất, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng lương hưu của bạn sẽ được tính bằng:

  • 15 năm đầu tiên được tính bằng 45%
  • 18 năm tiếp theo, mỗi năm được tính thêm 2% bằng 18 x 2% = 36%
  • Tổng hai tỷ lệ trên bằng 45 + 36 = 81 %

Tuy nhiên, mức lương hưu tối đa là 75% nên bạn sẽ được hưởng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Do bạn có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% (đến nay là 3 năm) nên khi nghỉ hưu bạn còn được trợ cấp một lần, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy bạn được trợ cấp một lần với mức: 3 x 0,5= 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

– Thứ hai, được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Bạn nghỉ hưu trước 2 năm so với tuổi nghỉ hưu. Nên khi đó bạn sẽ nhận được 6 tháng tiền lương cho những năm nghỉ hưu trước tuổi

– Thứ ba, được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bằng:

  • 20 năm đầu: bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác.
  • 13 năm còn lại: 13 năm x 1/2 tiền lương tháng = 6,5 tháng tiền lương

Vậy tổng trợ cấp mà bạn được nhận là 11,5 tháng tiền lương.

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Bạn là giáo viên nữ, sức khỏe yếu và được trường học cho nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế. Năm nay  bạn 54 tuổi và đã đóng BHXH được 33 năm; vì vậy bạn đã đủ điều kiện để về hưu trước tuổi theo chính sách của đối tượng tinh giản biên chế. Do đó, khi nghỉ hưu trước tuổi bạn sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng lương hưu với mức 75%; đồng thời bạn sẽ được trợ cấp 03 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, tức bạn được nhận 6 tháng tiền lương. Bên cạnh đó, bạn còn được nhận 11,5 tháng tiền lương tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và được trợ cấp 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với số năm đóng BHXH cao hơn mức tương đương tỷ lệ lương hưu 75%.

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm các bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Chính sách về hưu của đối tượng tinh giản biên chế; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam