19006172

Chồng đóng BHXH tự nguyện hưởng thai sản có được không?

Chồng đóng BHXH tự nguyện hưởng thai sản có được không?

Cho mình hỏi với ạ. Mình dự sinh ngày 18/9/2021, do sức khoẻ yếu nên không đi làm tiếp. Mình đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 3/2021. Vậy mình có được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ? Với cả chồng mình cũng đang tham gia BHXH tự nguyện thì lúc mình sinh con có được hưởng gì không? Cho mình hỏi là 6 tháng nghỉ thai sản của mình có được tính là đóng BHXH không?Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Chồng đóng BHXH tự nguyện hưởng thai sản có được không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ.

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”

Như vậy, bạn muốn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì bạn cần đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo đó, bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2020, đến tháng 3/2021 thì muốn nghỉ việc. Bạn dự sinh 18/9/2021. Lúc này thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn là từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021. Như vậy, trong khoảng thời gian này bạn đóng được 07 bảo hiểm xã hội. Vì vậy bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Thứ hai, chồng đóng BHXH tự nguyện hưởng thai sản có được không?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Như vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có 2 chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất, không có chế độ thai sản. Vì vậy, chồng bạn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian bạn mang thai và sinh con thì chồng bạn không được hưởng chế độ thai sản khi có vợ sinh con.

Thứ ba, nghỉ thai sản 06 tháng được tính là thời gian đóng BHXH không?

Chồng đóng BHXH tự nguyện hưởng thai sản

Căn cứ quy định tại Tiết 6.2 Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Điều 42. Quản lý đối tượng

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

6.2. Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi không được tính là thời gian đóng BHXH.”

Như vậy, theo quy định pháp luật, trường hợp bạn xin nghỉ việc ở công ty trước khi sinh con thì thời gian nghỉ thai sản 06 tháng của bạn không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài viết Chồng đóng BHXH tự nguyện hưởng thai sản có được không?

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Chồng đóng BHXH tự nguyện hưởng thai sản; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

-> Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người chồng có vợ sinh con

luatannam