19006172

Chồng tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng thai sản khi vợ sinh không?

Chồng tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng thai sản khi vợ sinh không?

Tổng đài tư vấn cho em hỏi một việc như sau: Em đang mang bầu được 6 tháng và đi làm ở công ty, em nghe các chị công ty em bảo khi em nghỉ sinh thì chồng em cũng được hưởng chế độ thai sản nếu tham gia đóng BHXH. Nhưng chồng em làm ăn tự do nên không tham gia BHXH, sắp tới chồng em muốn đóng BHXH tự nguyện ở địa phương để hưởng chế độ có được không ạ? Cho em hỏi mức đóng BHXH tự nguyện hiện nay là bao nhiêu ạ em thấy công ty đóng cho em hơn 4 triệu?có được hưởng thai sản khi vợ sinh

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi chồng tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng thai sản khi vợ sinh không? của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, chồng tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng thai sản khi vợ sinh không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Như vậy, theo quy định trên, BHXH tự nguyện chỉ giải quyết 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, chồng bạn làm ăn tự do nên không tham gia BHXH bắt buộc, bây giờ muốn đóng BHXH tự nguyện thì sẽ không được giải quyết chế độ thai sản.

Thứ hai, quy định về mức đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

“Điều 10. Mức đóng

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và theo phương thức đóng tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được quy định như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.”

có được hưởng thai sản khi vợ sinh

Bên cạnh đó, Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định như sau:

“Điều 1. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

1. Các tiêu chí về thu nhập

a) Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn.”

Ngoài ra, Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 và Điều 1 Nghị quyết 122/2020/QH14 cũng quy định như sau:

“Điều 3. Giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020

7. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.”

“Điều 1

7. Giao Chính phủ:

c) Chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở;”

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng của chồng bạn bằng 22% mức thu nhập mà chồng bạn lựa chọn kê khai. Tuy nhiên, mức thu nhập kê khai không được thấp hơn 700.000 đồng và không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở (29.800.000 đồng).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề chồng tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng thai sản khi vợ sinh không?

Nếu trong quá trình giải quyết về vấn đề chồng tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng thai sản khi vợ sinh không? còn gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Học sinh có được tham gia BHXH tự nguyện hay không?

Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét