19006172

Chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm

Chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm

Chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm? Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp 5 tháng nhưng khi tôi mới hưởng được 2 tháng thì tìm được việc. Công ty mới ký hợp đồng lao động với tôi có 1 tháng thử việc, sau đó là hợp đồng lao động chính thức có thời hạn 3 năm. Vậy 3 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng của tôi được xử lý như thế nào khi tôi đã có việc làm?Chưa hưởng hết trợ cấpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn: Chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất,Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định vấn đề như sau:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.”

Như vậy, khi có việc làm thì người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động có hiệu lực của hợp đồng có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên theo quy định pháp luật.

Do đó, thời gian thử việc bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã nhận được 02 tháng trợ cấp thất nghiệp và có thời gian thử việc là 01 tháng, vì vậy, thời gian còn lại bạn chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp là 02 tháng mà không phải 03 tháng như bạn nói.

Chưa hưởng hết trợ cấp

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Thứ hai, căn cứ Khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về vấn đề giải quyết khi Chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm như sau:

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, 02 tháng còn lại bạn chưa nhận trợ cấp thất nghiệp (tức là 24 tháng) sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Trên đây là quy định của pháp luật về: Chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp đã có việc làm. Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam