19006172

Có bị chấm dứt hưởng TCTN khi quá hạn thông báo việc làm không?

Có bị chấm dứt hưởng TCTN khi quá hạn thông báo việc làm không?

Cho tôi hỏi tổng đài vấn đề có bị chấm dứt hưởng TCTN khi quá hạn thông báo việc làm không? Cụ thể là đến 12/8 tôi phải lên thông báo tình trạng việc làm của tháng này nhưng tôi mới bị tai nạn phải nằm viện vài hôm nữa tôi mới được ra viện mới có thể đến thông báo thì có được không? Nếu bên trung tâm không chấp nhận thì tháng này tôi có được hưởng TCTN không?quá hạn thông báo việc làm

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời hạn thông báo tình trạng việc làm

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.”

Như vậy, theo quy định trên để được hưởng TCTN trong trường hợp của bạn bị tai nạn nếu có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm; bạn phải gửi thư đảm bảo hoặc nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận của cơ sở y tế (bạn có thể ủy quyền cho người khác đi nộp cho bạn); đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng thất nghiệp.

Thứ hai, có bị chấm dứt hưởng TCTN khi quá hạn thông báo việc làm không?

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 19. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.”

Như vậy, trong trường hợp bạn bị tai nạn phải nằm viện nhưng bạn không gửi thư đảm bảo hoặc nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận của cơ sở y tế  đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng thất nghiệp theo đúng thời hạn quy định thì khi lên thông báo quá thời hạn sẽ không được trung tâm chấp nhận và bạn sẽ tạm dừng hưởng TCTN của tháng đó, nếu tháng sau bạn lên thông báo đầy đủ thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng TCTN.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Tạm dừng hưởng TCTN khi không thông báo tìm kiếm việc làm

Có thể ủy quyền cho người khác thông báo tình trạng việc làm không?