19006172

Có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu tìm được việc làm?

Có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu tìm được việc làm?

Có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu tìm được việc làm? Ở công ty cũ, tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 24 tháng. Theo quy định của pháp luật bảo hiểm, tôi sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 8 đến tháng 10/2020. Tuy nhiên, nếu hưởng TCTN của tháng 8 và sau đó tôi đứng tên đăng ký chủ hộ kinh doanh thì có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Như vậy đã được coi là có việc làm mới chưa vậy tổng đài? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều.trợ cấp thất nghiệp nếu tìm được việc làm

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đăng ký chủ hộ kinh doanh có được xem là đã có việc làm mới?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;”

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2020 thì trong trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và người lao động đúng tên là chủ hộ kinh doanh thì sẽ được xem là có việc làm mới.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Ở công ty cũ bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 24 tháng. Theo quy định của pháp luật bảo hiểm, bạn sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 8 đến tháng 10/2020. Tuy nhiên, nếu hưởng TCTN của tháng 8 và sau đó bạn đứng tên đăng ký chủ hộ kinh doanh thì bạn được xác định thuộc trường hợp có việc làm.

Thứ hai, đăng ký chủ hộ kinh doanh có bị chấm dứt hưởng TCTN?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

b) Tìm được việc làm;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.”

Như vậy, theo quy định trên thì khi bạn có việc làm mới theo đối tượng chủ hộ kinh doanh thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN và bạn sẽ phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn.

Người lao động có được bảo lưu hưởng TCTN khi có việc làm mới?

Điều kiện bảo lưu tháng chưa hưởng TCTN khi có việc làm

luatannam