19006172

Có được hưởng chế độ khám thai khi đóng BHXH 02 tháng không?

Có được hưởng chế độ khám thai khi đóng BHXH 02 tháng không?

Xin chào anh chị, em đang đóng BHXH được 02 tháng thì em phải đi khám thai kỳ thì trường hợp này em có được thanh toán tiền nghỉ khám thai của BHXH không? Nếu được hưởng thì tính theo mức lương nào để tính trợ cấp cho em vậy ạ? Thời hạn giải quyết chế độ khám thai em phải chờ trong bao nhiêu lâu vậy? chế độ khám thai khi đóng BHXH 02 tháng

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có được hưởng chế độ khám thai khi đóng BHXH 02 tháng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;”

Như vậy, được hưởng chế độ khám thai là trong thời gian mang thai NLĐ phải tham gia đóng BHXH. Vì vậy, bạn đóng 02 tháng BHXH và bạn có thai vào thời gian này thì bạn vẫn có quyền hưởng chế độ khám thai của BHXH.

Thứ hai, cách tính mức hưởng những ngày nghỉ khám thai

Về số ngày nghỉ khám thai căn cứ theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, trong thời gian mang thai bạn được đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai

Về mức hưởng ngày nghỉ khám thai căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Như vậy, bạn đóng BHXH được 02 tháng thì mức hưởng cho ngày nghỉ khám thai của bạn bằng bình quân tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ việc chia cho 24 và nhân với số ngày bạn được nghỉ.

Thứ ba, thời hạn giải quyết chế độ khám thai là bao lâu?

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, trong trường hợp bạn đi làm cho công ty thì thời hạn để cơ quan bảo hiểm tổ chức giải quyết và chi trả cho bạn tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định do công ty bạn nộp.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi khám thai và thời gian giải quyết hồ sơ?

Mới đi làm có được hưởng chế độ khám thai của BHXH hay không?

 

luatannam