19006172

Có được hưởng chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm không?

Có được hưởng chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm không?

Cho em hỏi mẹ em năm nay 55 tuổi, còn con tôi 4 tuổi đều bị ốm cùng lúc vậy thì tôi sẽ được nghỉ chăm cả mẹ và con ốm đúng không? Tôi sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày và mức hưởng tính như thế nào vậy ạ? Xin cảm ơn.chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi có được hưởng chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có được hưởng chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm không?

Căn cứ vào Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

Như vậy, chế độ ốm đau dành cho người lao động chăm sóc con ốm chỉ áp dụng khi con ốm đau dưới 07 tuổi. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì mẹ bạn năm nay 55 tuổi và con bạn 4 tuổi đều bị ốm cùng lúc thì bạn sẽ chỉ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau khi con bạn ốm và bạn sẽ không được nghỉ chăm mẹ ốm.

Thứ hai, thời gian nghỉ và mức hưởng chế độ ốm đau khi chăm sóc con ốm

Về thời gian nghỉ: Căn cứ vào Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.”

Theo đó, trường hợp của bạn thì con bạn 4 tuổi nên thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm của bạn khi chăm sóc con ốm tối đa là 15 ngày làm việc.

Về mức hưởng: Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó…..

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.”

chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm

Đồng thời, theo quy định tại Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 6. Mức hưởng chế độ m đau

1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau

=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x 75 (%) x

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

Như vậy, mức hưởng chế độ ốm đau khi bạn chăm sóc con ốm được tính theo công thức sau: tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24 ngày x 75% x số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau.

Trên đây là bài viết về có được hưởng chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm không?

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về hưởng chế độ ốm đau khi cả mẹ và con ốm, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và thời gian nộp

Có được nghỉ dưỡng sức sau khi con ốm đau không?

luatannam